העשור שלא היה

האם פעם תהיתם אם האירוע המקולל לפני עשור לא היה מתקיים לאן מני לוי היה יכול להגיע…